logomuz.gif (12434 bytes)


Historie muzea:

Podřipské muzeum vzniklo již roku 1900 a do 50. let 20. století fungovalo v několika umístěních v rámci města a též roudnického zámku. Stěžejním propagátorem a hlavním muzejním činovníkem byl profesor Karel Rozum. Časté stěhování však neprospělo stabilní práci muzea a zpřístupnění jeho sbírek veřejnosti a tento proces vyvrcholil právě na přelomu 50. a 60. let zánikem této instituce. V roce 1999 bylo Podřipské muzeum, přičiněním Společnosti pro obnovu Podřipského muzea, obnoveno a až do roku 2003 fungovalo nejprve ve třech později ve dvou místnostech na Městském úřadě v Roudnici nad Labem. Prostory muzea však neumožňovaly rozsáhlejší a komplexnější muzejní aktivitu.

budova muzea  

V roce 2003 se muzeum přestěhovalo do budovy, kterou pro něj zajistilo vedení města Roudnice nad Labem. Konečně byla tedy této instituci, poprvé v její více než stoleté historii, dána k dispozici její vlastní budova. Díky výše uvedenému zániku původního muzea však byla naprostá většina sbírek, za účelem její záchrany, převedena na okolní muzejní instituce avšak před tímto převodem byla již část sbírek rozkradena. Obnovené muzeum tedy nedisponovalo žádným sbírkovým fondem. Tento původní fond byl tedy formou dlouhodobých zápůjček za významné pomoci zejména litoměřického muzea a Národního muzea v Praze získán zpět a stal se základem obnovené muzejní sbírky.

Dne 15. listopadu 2004 byla slavnostně otevřena první část stálé expozice, zaměřená zejména na historický vývoj Roudnice a okolí.Kromě stálé expozice, provozovalo muzeum od roku 2003 do roku 2005 jako svoji oddělenou expozici, středověkou věž, zvanou městská Hláska. V minulosti se na Hlásce představily expozice s různým zaměřením a tématikou (výstavy o Novém Zélandu, Historie dětské kovové stavebnice, Čs. vojáci v letech 39-45 apod.).

V únoru 2006 byly zpřístupněny výstavní prostory pro stálé i dočasné expozice v druhém patře muzea.

 


Otevírací doba:
říjen-květen: Po: zavřeno. Út-Pá: 10.00-16.00 12.00-12.30 - polední přestávka So-Ne: zavřeno. Prohlídky v sobotu a v neděli jsou možné pro skupiny od 5 osob po tel. objednání!
červen Po: zavřeno Út-Pá: 10.00-16.30 12.00-12.30 - polední přestávka So: 13.00-17.00 Ne: zavřeno
červenec-září Po: zavřeno Út-Pá: 10.00-16.30 12.00-12.30 - polední přestávka So-Ne: 13.00-17.00

Hlavní sídlo a kontakt
Podřipské muzeum Náměstí Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem,
tel., fax: +420 416 810 761
e-mail: podripskemuzeum@seznam.cz
webové stránky: www.podripskemuzeum.cz

Vstupné základní: 40 Kč snížené: 30 Kč (děti, studující, důchodci) volné: děti do 6 let, držitelé karet ZTP, ISIC, ITIC, AMG


zpět do                               odkaz na stránky muzea :   www.podripskemuzeum.cz